easyfairs

Utställarkatalog

Service Works Global Nordic (fd Symetri FM)

Service Works Global Nordic (fd Symetri FM)

K11

78127 Eskilstuna
Sweden
https://www.swg.com/se/

SWG:s fastighetsexperter erbjuder expertis och systemstöd till fastighetsförvaltare och FM-företag som förbättrar kommunikationen, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Med ett livscykelperspektiv på fastighetsaffären blir ett obrutet informationsflöde den röda tråd som garanterar kvalitet och långsiktig kundnytta.

Vi får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. All information från projektering, byggnation till drift & förvaltning och arbetsplatsservice i ett integrerat flöde, presenterat i överskådliga dashboards, 2D- och 3D-modeller och mobila gränssnitt.

Idag arbetar vi tillsammans med ca 200 fastighetsägare och verksamhetsansvariga som tillsammans förvaltar över 100 miljoner kvadratmeter på den nordiska marknaden.

SWG är en del av Addnode Group. Koncernen har 1 500 medarbetare i 17 länder och omsatte 2017 cirka 2,5 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm.

Produkter

Produktnyheter

 • BIM – en revolution för alla parter i byggprocessen!

  BIM – en revolution för alla parter i byggprocessen!
  BIM berör redan idag alla parter i bygg- och fastighetsbranschen. Och det intressanta är att BIM växer inte bara bland arkitekter, utan även bland t ex beställare, teknikkonsulter, byggherrar, entreprenörer och förvaltare, i ett mer och mer integrerat flöde från första planeringen till framtida förvaltning.
  Att laserskanna byggnader blir allt vanligare inför ombyggnad eller omkonstruktion. SYMETRI har erfarenhet av flera projekt där laserscanning och tolkning av punktmoln har använts för att ta fram BIM-modeller.

  http://www.symetri.se/produkter-och-loesningar/bim...

 • Region Östergötland framtidssäkrar sitt ritningsarkiv ur ett livscykelperspektiv

  Genom att ta steget från ett gammalt grafiskt verksamhetsstöd (HyperDoc) över till ett modernt (FM Access) molnbaserat system med användarvänligt gränssnitt, bra tillgänglighet och med möjlighet att hantera ett stort antal filformat har Region Östergötland säkrat sin investering.

  http://fm.symetri.se/referenser/uppdrag-region-oes...

 • Säkra interna rutiner och ett enhetligt ritningsarkiv tillgängliggör tillgången till ritningar i organisationen så att alla får koll på ytor och utrymmen.

  Bristfällig kontroll på utrymmen och sitt analoga och digitala ritningsarkiv plus bristfälliga rutiner för överlämning mellan projekt och förvaltning hos Signalisten, Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse som äger mer än 3900 lägenheter och nästan 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna, gjorde att man kunde identifiera ett flertal förbättringsmöjligheter för att kunna arbeta mer effektivt.

  Bildkälla: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

  http://fm.symetri.se/referenser/signalisten/