easyfairs

Utställarkatalog

HögforsGST

HögforsGST

J06

35246 Växjö
Sweden

Helhetsgrepp inom värmeteknik
HögforsGST – ett av Nordens största företag inom värmeteknisk utrustning och sedan 2007 en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden.
Vi kan ta helhetsgrepp i alla typer av projekt – från behovsanalys och dimensionering till uppföljning, underhåll och löpande optimering.
Vi ser till att delarna i systemet samspelar på ett sätt som gynnar funktion, ekonomi och miljö. Ofta handlar det om långt driven förenkling. Just nu expanderar vi starkt på den svenska och norska marknaden.

Produkter