easyfairs

Utställarkatalog

Foamglas Nordic AB

Foamglas Nordic AB

P08

44360 STENKULLEN
Sweden
www.foamglas.se

Pittsburgh Corning är världens främsta producent av cellglasisolering. FOAMGLAS® cellglas är framtidens värmeisoleringsprodukt med ekologiska och goda ekonomiska egenskaper som verkligen behövs i framtidens byggbransch.

FOAMGLAS Nordic AB som bildades 1982 är ett dotterbolag till Pittsburgh Corning Europé S.A./N.V. som är en del av Owens Corning som har fabriker och försäljningsföretag jorden runt.

Vi arbetar med försäljning och teknisk rådgivning i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island med varumärkens FOAMGLAS® och KOLJERN® - byggelement.

Vi är en verksamhet som präglas av att alltid hitta den bästa tekniska lösningen i ett projekt. Vår personal är huvudsakligen tekniker och ingenjörer med mångårig erfarenhet från byggindustrin.

Produkter

Produktnyheter

 • FOAMGLAS® 50 åriga materialgaranti är nominerad till Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet.

  FOAMGLAS® 50 åriga materialgaranti är nominerad till Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet.
  Priset som instiftats av Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst delades ut för första gången år 2010.
  Foamglas isolering är tillverkad av skummat returglas och glasråvara. Materialet är obrännbart (Euroclass A1), vilken är den högsta brandklass ett byggmaterial kan få inom EU. Foamglas Nordic ger en 50-årig materialgaranti, som omfattar materialets isolerförmåga, tryckhållfasthet och förmåga att inte ta upp fukt. Garantin är enligt Foamglas den första i sitt slag som motsvarar den livslängd som Boverkets byggregler utgår ifrån vid dimensionering av byggnader.

  http://byggindustrin.se/nordbyggs-guldmedalj-2017

 • FOAMGLAS® LANSERAR NÄSTA GENERATIONS CELLGLASISOLERING

  Vår nästa generation av Foamglas® T3+ ökar sin isolerförmåga till 0,036 W/(m.K), förbättring med 12,5%. Och detta utan att försämra våra välkända fördelar som vår produkt har såsom vatten- och ångtäthet, tryckhållfasthet och obrännbar. Banbrytande för cellglasindustrin! Det tog mer än 4 år av forskning och utveckling, för att får till ett genombrott.

  –Tack vare den här innovationen kan vi erbjuda våra kunder cellglasisoleringens unika fördelar nu med ännu bättre
  värmeisoleringsegenskaper och ekonomi, och detta utan ökad kostnad, förklarar Peter Hellqvist, försäljningschef vid
  Foamglas Nordic. Det här är den mest revolutionerande produktförbättringen för FOAMGLAS® på trettio år.
  FOAMGLAS® är en erkänd produkt i byggindustrin bestående av skummat glas med enastående goda egenskaper
  vad gäller dimensionsstabilitet, brandbeständighet och lång livslängd med bibehållen energieffektivitet. Cellglas motverkar
  också köldbryggor, och den goda tryckhållfastheten gör det möjligt att bygga direkt på materialet. De goda
  egenskaperna består i generation efter generation eftersom FOAMGLAS® är absolut vatten- och ångtätt samt dimensionsstabilt
  och okänsligt för temperaturförändringar. FOAMGLAS® kan därför utnyttjas i hela byggnaden, från tak
  till väggar under marknivå, och i olika användningar (från parkeringsdäck och simbassänger till uppdragsspecifika och
  säkerhetskrävande anläggningar som sjukhus och kemisk industri).

  http://www.foamglasthenextgeneration.com/se-sv?utm...

 • Terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd.

  FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN®-Terrasselement som sparar ca 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser. Detta med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med möjlighet till spänn vidd på upp till 12 meter.

  KOLJERN® - tekniken är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement. Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med FOAMGLAS® isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, yttervägg, yttertak/takterrass och NNE-hus (Nära Noll Energi hus) och är i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål. Sälj- och Marknadsansvarige på FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser.

  - Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter.

  Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp invändig takhöjden i motsvarande grad, med följd att byggnadens totala höjd ökar.

  Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas, Menar Björn Ask:

  -Man inte bara klarar bygghöjden. KOLJERN® - Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som t.ex. uppstolpade golv.


  En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

  - Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial, menar Björn Ask.

  Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd som motsvarar byggnadens.

  Mer om KOLJERN® - Miljö- och klimatsmarta byggelement finns att hitta på www.koljern.se

 • Terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd

  Terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd.

  FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN®-Terrasselement som sparar ca 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser. Detta med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med möjlighet till spänn vidd på upp till 12 meter.

  KOLJERN® - tekniken är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement. Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med FOAMGLAS® isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, yttervägg, yttertak/takterrass och NNE-hus (Nära Noll Energi hus) och är i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål. Sälj- och Marknadsansvarige på FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser.

  - Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter.

  Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp invändig takhöjden i motsvarande grad, med följd att byggnadens totala höjd ökar.

  Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas, Menar Björn Ask:

  -Man inte bara klarar bygghöjden. KOLJERN® - Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som t.ex. uppstolpade golv.


  En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

  - Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial, menar Björn Ask.

  Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd som motsvarar byggnadens.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.
  Björn Ask, Sälj- och Marknadschef, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701-48 91 46.

  FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida: www.foamglas.se

  Mer om KOLJERN® - Miljö- och klimatsmarta byggelement finns att hitta på www.koljern.se

  www.foamglas.se

 • KOLJERN® – tekniken pristagare i Green Innovation Contest 2012

  April 2013

  I hård konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer utsågs KOLJERN® - byggteknik som en av 4 pristagare på Sustainable Day den 24 April på Stockholm Waterfront för dess möjlighet att skapa byggnader med ”Nära Noll Energi”- teknik .

  Green Innovation Contest är en årlig nationell tävling för alla som har en miljöinnovation redo att utvecklas till marknaden. Tävlingen startade under 2012 och finansieras av Energi-myndigheten, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Syftet är att underlätta hållbara innovationers väg ut mot marknaden.


  KOLJERN®- tekniken bygger på att cellglas sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement som kan användas till väggar, tak och grundelement.


  Med cellglasisolering som kärnmaterial skapas ett fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder.

  -Eftersom FOAMGLAS Nordic är leverantör av cellglasisolering till KOLJERN®- tekniken och att

  c:a 90 % av elementen utgörs av cellglas isolering är detta en viktig milstolpe även för oss i strävan för

  ett mer hållbart byggande. Vi delar Åkes glädje och liksom honom är vi också stolta över priset, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör för FOAMGLAS Nordic AB

  Mer om KOLJERN® - tekniken - www.koljern.se

 • Skandinaviens största shoppingcenter Emporia bygger tät takmiljö med FOAMGLAS isolering.

  När isolering skulle bestämmas för Skandinaviens största köpcentrum föll valet på FOAMGLAS.
  - Det var aldrig något snack om något annat material. Dessutom var det ett krav från fastighetsägarens sida, säger Ingvar Nohlin, projektchef för Emporia.

  Köpcentrumutvecklaren Steen & Strøm AS utvecklar just nu ett av Nordeuropas mest spektakulära byggen: köpcentrumet Emporia i Hyllie, Malmö. När allt är klart i slutet av 2012 kommer hela 3,7 miljoner människor att nå hit på en timme, och shoppingupplevelsen kommer att bli något utöver det vanliga med cirka 200 butiker. Emporia erbjuder en total butiksyta på cirka 93 000 kvadratmeter, fördelad på tre shoppingplan plus ett öppet takplan med park.

  Eftersom det handlar om Emporia är även parken på taket gigantisk. Den beräknade ytan är 28 500 kvadratmeter, och tanken är att besökarna ska kunna promenera, fika och lyssna på livemusik häruppe. Att bygga en park på det här sättet ställer naturligtvis stora byggtekniska krav.

  – Det är en helt annan sak än att bygga ett vanligt tak. Det här ska ju beträdas, vilket ger ett helt annat slitage, säger Ingvar Nohlin, projektchefen för Emporia.

  Hållbarheten är naturligtvis en viktig aspekt, men långt ifrån den enda. Förutom att tåla ovanligt stora påfrestningar bör taket också vara miljövänligt i möjligaste mån, och även där uppfyller Foamglas kraven då blocken består av endast glas och kol. Och eftersom det handlar om just tak är även tätheten avgörande. Det var just den egenskapen som gjorde att valet föll på Foamglas.

  – Själv vet jag ingen annan produkt som fungerar lika bra i det avseendet. Man lägger blocken i kokande asfalt och trycker till så att asfalten tränger upp i fogarna och täpper till. Detta gör man i skift i två lager varpå man lägger ut ett membran över alltihop. Det är helt idiotsäkert, säger Ingvar, som använt Foamglas även i ett annat uppmärksammat skånskt byggprojekt nämligen Turning Torso.

  FOAMGLAS Nordic AB har även levererat till flera andra projekt i regionen, bl.a. Region huset i Västra Hamnen, UMAS Akuten i Malmö, MAX IV i Lund, SVT:s nya studios i Västra Hamnen

  För ytterligare information, vänligen kontakta;

  Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.
  Björn Ask, Sälj- och Marknadschef, FOAMGLAS Nordic AB, tel 0701-48 91 46

  FOAMGLAS tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien, Tyskland och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida: www.foamglas.se

  www.foamglas.se