easyfairs

Utställarkatalog

HWQ Entreprenad AB

HWQ Entreprenad AB

A26

16937 Solna
Sweden
http://www.hwq.se

HWQ Entreprenad AB bildades 2007 av Stefan Håkansson, Gustav WIjkander och Fredrik Quistgaard. Affärsidén är att renovera vatten och värmerör utan rivning om med samma kvalitet som vid installation av nya rör.

HWQ har utvecklat ett eget system för relining (invändig renovering av rörledningar). HWQ har fullt ägande av patent och utrustning. Närheten mellan utveckling och produktion gör att HWQ hela tiden utvecklas och kan anpassa sig för framtida utmaninigar och nya affärsområden.

HWQ:s reliningsmaterial är kiselbaserat. Reliningsmaterialet är utvecklat och producerat i Sverige i en ISO-certifierad fabrik där alla batcher kvallitetkontrolleras innan leverans.

HWQ Entreprenad AB erbjuder även SMART-VVC. (invändig varmvattencirkulation) för fastigheter som saknar vvc eller som har stora problem med vattenskador.


HWQ är beläget i Solna utanför Stockholm och arbetar, med sina mobila maskinparker, rikstäckande.

Produkter