easyfairs

Utställarkatalog

Vattenfall AB Sales Nordic

Vattenfall AB Sales Nordic

S08

16992 Stockholm
Sweden
www.vattenfall.se

LADDA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING
År 2030 beräknas en miljon bilar köra på el i Sverige. Vår roll är att tillhandahålla infrastrukturen för laddning, som i sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö.
Välkommen till vår monter, så berättar vi hur du kan spara energi och bidra till hållbara affärer och investeringar.

Produkter