easyfairs

Utställarkatalog

Mistral Energi

Mistral Energi

H07

126 79 Hägersten
Sweden
www.mistralenergi.se

Genom installationer av EnergyWell frånluftsåtervinning och/eller bergvärmepumpar sänker vi en fastighets energiförbrukning med 60 %.
Vi dimensionerar regelmässigt så att du kan välja att behålla befintlig värmekälla för spetsvärme, eller byta till el-spets. Valet är fritt, och valet är ditt.

Produkter