easyfairs

Utställarkatalog

KONE AB

KONE AB

R:08A

16446 Kista
Sweden
www.kone.com

KONE är en pålitlig partner genom din byggnads livscykel!

Vi stödjer våra kunder i alla steg på vägen, från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering.

KONEs professionella service och underhåll ökar säkerheten och minskar antalet fel och därmed driftskostnader samt förlänger livslängden. Vi är bemannade dygnet runt årets alla dagar och när det behövs är vi snabbt på plats med någon av våra många professionella tekniker. Känn er trygga.

Om din hiss är mer än 25 år gammal så uppfyller den kanske inte dagens säkerhetskrav. Oftast är den mest kostnadseffektiva och säkra lösningen att byta till en ny och energieffektivare hiss. En ny hiss ökar också fastighetsvärdet och kan ha upp till 70% lägre energiförbrukning.

KONE har även lösningar för hisslösa hus och en hissinstallation är lättare än man kan tro samt att det ökar fastighetsvärdet. Många människor är idag helt eller delvis beroende av hiss. Det kan vara personer med tunga matkassar, rörelsenedsättning, barnvagn etc.

Produkter

Produktnyheter

 • KONE lanserar spel för att lära barn säker användning av hissar och rulltrappor

  KONE, ett av världens ledande företag av hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, har lanserat ett digitalt spel som riktar sig mot barn i åldrarna 4 till 10 år med målsättning att utbilda dem i säkerhet. Spelet är en del i KONEs långsiktiga arbete med att informera allmänheten om säker användning av hissar och rulltrappor.

  Uppskattningsvis flyttar cirka 200 000 människor till städer varje dag runt om i världen. Den växande urbaniseringen medför att hissar och rulltrappor i allt större utsträckning blir ett inslag i vardagen för väldigt många människor, inklusive många barn. Barn har ofta ett stort intresse för teknik och föremål i rörelse vilket gör att de löper större risk för att skada sig än vuxna. KONEs förhoppning är att det nya spelet ska utbilda, öka medvetenheten och minimera olyckor för barn.

  I spelet får användaren följa KONEs maskotar, musen Max och elefanten Bob. Historien börjar med att Max oavsiktligt flyger iväg med en ballong. Elefanten Bob, som styrs av spelaren, ger sig av för att leta efter sin vän genom att utforska en hög byggnad med hjälp av hissar och rulltrappor. Det äventyrspräglade spelet riktar sig till barn mellan 4 och 10 år och går att spela på såväl dator som surfplatta. - Säkerhet är ett oerhört prioriterat område för oss på KONE och vi arbetar kontinuerligt med att informera och utbilda om säkerhet kring våra produkter samt kring hissar och rulltrappor i stort, säger Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef på KONE. Jag har själv tre barn och det är viktigt att barn redan i tidig ålder på ett lättillgängligt sätt får lära sig om säkerhet, vilket vi ser att vårt spel kan bidra till.

  Spelet är ytterligare ett steg i KONEs arbete för att utbilda användarna så att de agerar säkert och ansvarsfullt i hissar och rulltrappor. För att utbilda barn och föräldrar om riktlinjerna för säker användning anordnar KONE event och besök på skolor och förskolor runt om i världen. Maskotarna Max och Bob som återfinns i spelet figurerar också i en pysselbok och i en animerad video riktad mot barn. - KONE har en nollvision för olyckor både när det gäller anställda, slutanvändare och partners, säger Fredrik Gustafsson, säkerhetschef på KONE. Som en del i detta anordnar vi på KONE årligen Global Safety Week, kallad Säkerhetsveckan i Sverige, för alla anställda. Syftet med det globala initiativet är att stärka KONEs säkerhetskultur och stötta nollvisionen för olyckor. Det digitala spelet bidrar till KONEs initiativ att utbilda användare av utrustningen så att de beter sig förnuftigt och säkert när de använder hissar och rulltrappor. Det nya digitala spelet med Max och Bob lanseras under Säkerhetsveckan, som i år går av stapeln 11 till 15 maj.

  Spelet finns tillgängligt här: www.kone.se/maxbob

  För mer information, vänligen kontakta:
  Malin Brant-Lundin, Marketing & Communication Manager, KONE Sverige. Tel: 08-752 35 64, malin.brantlundin@kone.com

  www.kone.se/maxbob

 • KAN MAN TA SIG UPP (OCH NER) FÖR EN TRAPPA I RULLSTOL?

  I Sverige finns uppskattningsvis 75 000 trapphus som helt saknar hiss. I samband med den 3 december, som är FN:s internationella dag för personer med funktionsnedsättning, har KONE och Parasport Sverige genomfört ett experiment för att lyfta frågan om ett tillgängligare Sverige.

  Sverige har ett oproportionerligt stort antal hisslösa flerbostadshus. Uppskattningsvis finns idag 75 000 trapphus som helt saknar hiss. Att installera en hiss ger inte bara en önskvärd komfort för exempelvis barnfamiljer, utan är också helt nödvändigt för personer med nedsatt rörelseförmåga och äldre som gärna vill bo kvar hemma istället för att flytta. Den som har en funktionsnedsättning blir handikappad först när omgivningen inte är tillgänglig.

  KONE och Parasport Sverige har tillsammans med Peter Ojala, lagkapten för det svenska kälkhockeylandslaget, tagit fram en video för att illustrera detta. I videon visar han hur det ser ut när professionell idrottare tar sig fram i ett hus utan hiss.

  – De flesta av oss är dock inte professionella idrottare och att ta sig fram i ett hus utan hiss, kan göra hela skillnaden för ett besök eller ej. Vi på KONE driver ett aktivt arbete för fler hissar i hisslösa flerbostadshus, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

  KONE är från 1 januari i år aktiv sponsor till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Tillsammans samarbetar verksamheterna inom en rad tillgänglighetsområden för att bidra till att fler människor kan leva ett mer fysiskt aktivt liv, men också för att öka tillgängligheten i samhället i stort.

  – Jag har fysiken som krävs för att övervinna hinder och inställningen att se möjligheter, det ger mig ett rikt och aktivt liv. Men alla barn och unga med funktionsnedsättning har inte samma förutsättningar som jag. Och när barn med funktionsnedsättning stängs ute från ett aktivt och socialt liv – känns det helt fel, säger Peter Ojala.

  För mer information, kontakta:
  Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

  http://www.kone.se/berattelser-och-referenser/pres...

 • KONE utför pilotprojekt i Sverige med uppkopplade intelligenta hissar

  KONE har presenterat en ny strategi som innebär att skapa framtidens modell för underhåll av hissar tillsammans med kunderna. Sverige är ett av de länder där pilotprojekt pågår, som ligger i linje med den nya riktningen. Tekniken har utvecklats tillsammans med IBM och bygger på realtidsdata som ska ge smartare hissar med färre stopp.

  http://www.kone.se/berattelser-och-referenser/pres...