easyfairs

Utställarkatalog

Karob AB

Karob AB

P10

18463 Åkersberga
Sweden

Vi optimerar VVS branschens energisystem genom att tillgodose den effektivaste, miljövänligaste och mest hållbara avgasnings- och expansionstekniken. KAROB AB är svensk representant för Anton Eder GmbH. KAROB har en stor teknisk kompetens bl.a. inom områdena kyl- och värmeproduktioner i såväl små som stora fastigheter. Vi konsulterar kring och säljer högkvalitativa produkter för tryckhållning, expansion, avgasning och kontrollerad spädvattenmatning.

Produkter

Produktnyheter

 • 10 års garanti

  Vi erbjuder nu våra kunder Ram/serviceavtal som inkluderar årlig service och förebyggande tillsyn av samtliga Eder produkter levererade av oss, upp till 10-års garanti på nya/framtida Eder multicontrol produkter, fast rabatt vid inköp av multicontrol produkter, kostnadsfri produktdimensionering samt driftsättning och utbildning av kundens driftspersonal. Vid behov hjälper vi även till med konsultation och ev problemlösning och säkerställande av god funktion gällande kundens energisystem.

  www.karob.se

 • Eder topcontrol TCM

  EDER topcontrol TCM är en besiktningsbefriad kombiutrustning för expansion, tryckhållning, avgasning samt kontrollerad automatisk spädvattenmatning. EDER multicontrol är den enda produkten på marknaden idag som har en avgasningskapacitet om <0.1 mg syre/liter systemmedia vilket är definitionen för ett avgasat media samt gränsvärdet för att stoppa kemisk korrosion i ett slutet energisystem! EDER multicontrol följer samt klarar självklart de krav som finns och ställs på dagens och framtidens energisystem via tex normen SS EN12828 samt har en påvisad livslängd om +45 år och marknadens lägsta driftskostnad vilket gör den till det självklara valet av expansions- & avgasningsutrustning till alla fastigheters energisystem!

  www.karob.se

platsannonser

 • Samarbetspartner

  Karob AB söker kontinuerligt fler samarbetspartners i Sverige, Finland samt Danmark. Kontakta oss för mer info!