easyfairs

Utställarkatalog

Iloq Scandinavia AB

Iloq Scandinavia AB

J12

10233 STOCKHOLM
Sweden

iLOQ ÄR DET FÖRSTA OCH ENDA elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern.

iLOQ erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter, än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhållskostnaderna är väsentligt förmånligare än med batteridrivna elektromekaniska låssystem.

Produkter