easyfairs

Utställarkatalog

ECOLAB AB

ECOLAB AB

F10

SK-82015 SLOVAKIA
Slovakia
www.ecolab.se

Ecolab levererar, monterar och underhåller doseringsanläggningar för miljömärkta tvättmedel till Fastighetstvättstugor.
Renare, miljösäkrare, mer hygieniskt och bättre ekonomi med automatisk dosering av Ecolabs
miljöklassade tvättmedel för lågtemperaturtvätt i tvättmaskinerna.