easyfairs

Utställarkatalog

Bauer Watertechnology AB

Bauer Watertechnology AB

F04

26133 LANDSKRONA
Sweden
www.bauer-wt.com

Bauer Watertechnology levererar vattenbehandlingstekniken som förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.
Bauer Watertechnology levererar vattenbehandlingstekniken som förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.
Bauer vattenbehandling skyddar alla ingående delar i vattensystemen, från värmeväxlare, ventiler, blandare, radiatorer, pumpar och rörledningar.
Därmed förbättras systemens effektivitet och driftsekonomi.
Bauer skapar långsiktig hållbarhet på boendet med miljövänlighet och minskat slöseri på naturens resurser.
Med flera vetenskapligt bevisade effekter genom åren. 

Produkter

Produktnyheter

 • Vinnare av Stora Produktivitets Priset utsedd av Riksorganisationen www.SvensktUnderhall.se/produktivitet

  Utsedd Vinnare Stora Produktivitets Priset av Riksorganisationen Svenskt Underhåll

  JURYNS MOTIVERING
  "Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående
  sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll,
  energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.
  Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en
  högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång
  tidshorisont.
  Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av
  ett stort antal referens case"

  BEDÖMNINGSKRITERIER
  De lönsamhetshöjande effekterna väger tyngst bedömningen men
  även graden av ett visionärt nytänkande och hur utvecklingsarbetet
  bedrivits samt miljökonsekvenser värderas av juryn. Nya idéer och
  innovationer prioriteras således högre befintliga lösningar.
  Bedömningen baseras på faktiskt uppnådda och av kunden verifierade
  resultat. De flesta underhållsåtgärderna har också en positiv
  miljöpåverkan och därför värderas även uppskattningar av miljökonsekvenserna.

  www.SvensktUnderhall.se/produktivitet

 • Energirenovering och energieffektivisering i befintliga fastigheter

  Hur det går till, att med en enda teknik rena hela värmesystem, tappvattensystem, kylsystem och komponenter som värmeväxlare, ventiler, blandare, duschmunstycken, pumpar, radiatorventiler, radiatorer ifrån avlagringar och korrosion.

  •Hur ni samtidigt sparar energikostnader 5-45%.
  •Hur ni sparar i befintliga och gamla fastigheters vattensystem och uppnår bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service, underhåll, energiförbrukning och investeringskostnader.
  •Hur principen för Bauer PipeJet® teknik-effekt-funktion förlänger livslängden för hela vattensystemet och förebygger dyra rörrenoveringar.
  •En underhållsåtgärd som i ”Life Cycle Cost” betydelse innebär att det inte är en investering. Det är sedvanligt underhåll med bäst möjliga teknik.
  •Ur miljö- och hållbarhetsperspektiv är det helt rätt lösning för alla befintliga fastigheter.

  Lars.Hansson@bauer-wt.com
  08-580 380 66
  Bauer Watertechnology AB

  www.bauer-wt.com/swe

 • Högre effektivitet och problemen med avlagringar och korrosion är som bortblåsta

  Teknisk förvaltare Anders Hägglund fick en otrevlig sanning framför sig, ett arbete som visade
  sig handla om många oberäknade månader framöver för kylsystemet som betjänar flygplatsens terminal med avgångshall, säkerhets-kontrollen, restauranger, barer, shoppingcenter, alla kontorslokaler och viktiga teknikutrymmen.

  Kylsystemet läckte ut kylvatten inne i lokalerna på alla möjliga och definitivt olämpliga ställen.
  Det kostade flera hundra tusen kronor i reparations- och servicekostnader för kylsystemet under åren 2013-2015.


  Resultat:
  Bauer vattenbehandlingssystem installerades april 2015 på Bromma flygplats stora kylsystem. Efter bara några månader och flera filterbyten blev det snabbt bättre teknisk funktion och kylan började nå ut igen utan några andra ytterligare åtgärder.
  Ventiler fastnade inte längre i fel läge, och kylkomforten förbättrades märkbart på samma tidsperiod.

  På bara några månader visade det sig mindre reparations-, drift-, service- och underhållskostnader för oss.
  Nu når kylan ut överallt och korrosionen har avstannat och de tidigare reperations- och servicekostnaderna är ju nu nästan noll. Kylmaskinerna går nu mer optimalt, vilket därmed medfört lägre energikostnader och totalt lägre kostnader, tex. minskade kyldriften med en kylmaskins kapacitet på minde än ett år för kylsystemet, det är otroligt glädjande.

  Det har varit mycket kostnadsundvikande att använda Bauer vattenbehandlingssystem säger, Anders Hägglund med ett glatt leende 09-2016.
  Otroligt resultat med denna historik och några kolsvarta filterpatroner i handen säger Mark Westberg teknisk förvaltare 10-2017.

 • Vi har sänkt energikostnaden för uppvärmningen med ca. 200.000 kronor det första året.

  ”Efter många år av kalla radiatorer och klagomål
  från hyresgäster krävdes en permanent lösning för
  våra värmesystem. I april 2014 beslutade vi oss
  därmed för att installera Bauer PipeJet för att lösa
  driftproblemen med värmesystemen för lägenheter
  och lokaler.

  Vi har redan efter 12 månaders drift
  med Bauer PipeJet kunnat sänka framledningstemperaturerna
  i värmesystemen med 8.0 grader
  baserat på de höjda temperaturerna från
  lägenheternas ventilationssystem och värmepumparna.
  Radiatorventilerna fastnar inte längre.

  De boende är nu nöjda med värmen i
  lägenheterna och vi har redan sänkt
  energikostnaden för uppvärmningen med ca.
  200.000 kronor det första året.

  Det här ser lovande ut för vår bostadsrättsförenings framtid.”
  Bo Svensson och Eva Ingers, Brf Sachsen i Helsingborg.

  Lars.Hansson@Bauer-wt.com

 • Smart och effektiv besparing för tappvatten-, värme- och kylsystem

  Bauer PipeJet® Vattenbehandling ger KLART BÄTTRE VATTEN®
  Vattenbehandling utan Kemikalisering för tappvatten-, värme- och kylsystem

  + Med Bauer PipeJet® vattenbehandling försvinner på lång sikt ALLA
  avlagringar ifrån rörsystemet vilket ger betydande och bestående
  sänkningar av energi-, drift-, service-, underhålls- och
  investeringskostnader.

  + Bauer PipeJet® genererar ett automatiskt förebyggande underhåll
  och förlänger livslängden för rörsystemets alla ingående
  komponenter.

  + Med Bauer PipeJet® får ni ett rent och effektivt rörsystem som
  dessutom skyddas från fortsatta avlagringar, korrosion och
  metallurnötning genom Bauers vattenbehandlingsteknik och effekt.

  + Bauer PipeJet® stärker skyddet mot all bakterietillväxt.

  Kontakt: Lars.Hansson@Bauer-wt.com 08-580 380 66

  www.bauer-wt.com/swe

 • Bauer PipeJet Vattenbehandling Energi Renoverar Och Energi Effektiviserar

  Med Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoveras och samtidigt smart Energi-Effektiviseras enkelt hela värmesystem, kylsystem och tappvattensystem ifrån avlagringar, biofilm, förträngningar och korrosion.

  Eftersom Bauer PipeJet® backar i princip hela vattensystemet tillbaka till näst intill ursprunglig vvs-design, så uppnås mycket ekonomiska och långvariga tekniska besparingar.

  En Smart Underhållsåtgärd Helt Enkelt.

  Fördelarna med Bauer PipeJet® för tappvattensystem, värmesystem och kylsystem
  + Avlägsnar alla avlagringar t e x kalk-, järn- och kopparavlagringar och
  förhindrar att nya bildas.
  + Sätter stopp för korrosionen och förslitningen i systemet.
  + Förhindrar att metaller löser sig i vattnet, t ex järn, koppar, zink osv.
  + Förlänger rörsystemets, värmeväxlare och alla vattenarmaturers livslängd.
  + Förbättrar värmeöverföringen - håller de värmeväxlande ytorna rena.
  + Förbättrar funktionen för värmeväxlare, pumpar, armaturer, ventiler och termostater.
  + Möjliggör jämnare och mer stabil värme-/kylfördelning i systemet.
  + Motverkar kraftfullt problem med värme-/kylsystemets apparater som inte
  blir ordentligt varma/kalla, ventiler som fastnar, slitage och korrosionsläckor
  vid pumpar, ventiler, skarvar, övergångar m.m.
  + Miljövänlig och underhållsfri - inga miljöbelastande kemikalier.
  + Ett kontinuerligt rent och välfungerande värmesystem ger bäst möjliga energiprestanda.
  + Stärker skyddet mot all bakterietillväxt d v s KLART BÄTTRE VATTEN®

  Kontakt: Lars.Hansson@Bauer-wt.com 08-580 380 66

  http://www.bauer-wt.com/swe/nojda-kunder/