easyfairs

Utställarkatalog

Cemi AB

Cemi AB

F14

16903 Solna
Sweden
www.cemi.se

Våra tjänster hos Cemi kan delas in i fem delar.

Fastighetsförvaltning
Entreprenadverksamhet
Bygg och hantverksgruppen
Mark- och trädgård
Drift och skötsel av bad- och friskvårdsanläggningar


Fastighetsförvaltning
Vi erbjuder helhetslösningar för fastighetsförvaltning åt bostadsrättsföreningar, offentliga beställare, fastighetsbolag och hotell.

Entreprenadverksamhet
På uppdrag av kommuner, privata företag och bostadsrättsföreningar utför vi huvudsakligen uppdrag som skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljöer. I hela Stockholm arbetar vi med att hålla rent, röja snö, sopa sand, sköta parker och trädgårdar, underhålla gator och torg, lekplatser, badanläggningar med mera.

Bygg och hantverksgruppen
Vi arbetar med alla yrkeskategorier inom byggnation och hantverkstjänster.

Mark och trädgård
Vi erbjuder mark och trädgårdsskötsel till bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag och kommuner. Med våra helhetslösningar får man kontinitet på sina områden och behöver endast en kontakt för sin utemiljö. Vi utför allt ifrån lekplatsbesiktning till design, skötsel och anläggning.

Drift och skötsel av bad- och friskvårdsanläggningar
Vi utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kommunala och privatägda bad- och friskvårdsanläggningar.