easyfairs

Utställarkatalog

Ocab i Stockholm AB

Ocab i Stockholm AB

B18

192 77 Sollentuna
Sweden
www.ocab.se

Ocab etablerades redan 1964. Sen dess har vi hjälpt fastighetsägare och andra intressenter med att sanera efter bränder, vattenskador, mögel, asbest, klotter, radon och luktproblem. Vi utför också tjänster som fogning, brandtätning, rivning, läcksökning och inomhusmiljöutredningar. Ocab har jour dygnet runt året om.

Produkter