easyfairs

Utställarkatalog

Larmia Control AB

Larmia Control AB

C11

19122 SOLLENTUNA
Sweden
www.larmia.se

Larmia Control AB utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga datoriserade styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsautomation.
Kännetecknande för våra produkter är:

Kvalitet, Användarvänlighet, Skalbarhet och Öppenhet

Produkter