easyfairs

Utställarkatalog

Bioteria

Bioteria

H08B

18766 Täby
Sweden
bioteria.com

Bioteria Technologies AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

Produkter