easyfairs

Utställarkatalog

San Sac AB

San Sac AB

D01

58104 LINKÖPING
Sweden
www.sansac.se

Vår vision – att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

Från en marknadsledande position, med över 50 års erfarenhet, kan vi idag erbjuda heltäckande systemlösningar för källsortering och avfallshantering till användare i offentlig och privat verksamhet.

San Sac har idag 28 medarbetare och omsätter ca 280 Mkr. Vi finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Örnsköldsvik men huvudkontor och lager är precis som 1962, lokaliserad till Linköping.

Miljö- och kvalitetscertifiering
San Sac är sedan 2000 miljöcertifierade enligt ISO14001. Som ledande företag inom branschen tar San Sac sitt ansvar inte bara genom att sortera och återvinna avfallet som vi genererar utan vi erbjuder även ett brett sortiment produkter som bidrar till förbättring av miljön

Produkter

Produktnyheter

 • Matavfallsskåp Taberg

  Skåp för 2 st 240-literkärl, för matavfallsinsamling

  http://www.sansac.se/matavfallsskap-taberg-7621-24...

 • CityCave Underjordsbehållare

  CityCave är nytt Fully Underground system från San Sac. Helt nedgrävd avfallscontainer där endast inkasttoppen är synlig. Helgjuten vattentät betongkassun.
  Modern och snygg design gör att systemet passar i alla miljöer och det passar även för alla fraktioner.

  http://www.sansac.se/citycave-fully-underground-ci...

 • San Sac Sorteringsset

  Ett modernt och platsbesparande system som uppmuntrar till att källsortera. Setet består av tre kassar tillverkade i återvunnen PET för totalt 8 fraktioner (tidningar har 2 st). Färg, bild och text för att underlätta källsortering samt budskap om miljönyttan. Kassarna kan även fås med egen logotyp.

  http://www.sansac.se/san-sac-sorteringsset-303-020...

 • Omberg - Kärlskåp för källsortering

  an Sac nya lösning för inbyggnad av kärl i modern design och hög flexibilitet.
  Tack vare oändliga möjligheter på panelens utseende och även flera materialval kan du enkelt anpassa skåpet till kringliggande miljöer.
  Omberg passar för alla källsorteringsfraktioner. Eftersom behållarna står direkt på marken behövs heller inga större markarbeten.
  Panelalternativ
  Grafiskt tryck
  Kompositmaterial
  Steniskiva
  Skåpet kan byggas ihop i enheter om 1-4 st och du väljer även storleken på kärl. Enkelt att komplettera i efterhand. Möjligt att få inkast från 2 håll. Inkasten kan fås med förminskning för olika fraktioner.
  Olika alternativ för kärlstorlekar: 1 st 660 liter, 2 st 240 liter eller 1 st 140 + 370 liter

  https://www.sansac.se/omberg---karlskap