easyfairs

Proptech Area

Proptech Area

Nyhet på mässan är en Proptech Area där ni har möjlighet att träffa innovativa startup-företag inom fastighetsbranschen. Här kan ni hitta produkter och tjänster som bland annat parkeringslösningar som reformerar garage, en ny marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella fastigheter.
På plats möter ni bland annat dessa startups. Fler presenteras inom kort.

Myrspoven AB

Myrspoven AB är en svensk start-up som tagit sig an utmaningen att låta fastighetsbranschen på riktigt ta del av de stora tekniksprång som på senare år skett inom artificiell intelligens. Myrspoven har utvecklat ett system med hjälp av AI i realtid driftoptimerar komplexa fastigheter. Optimeringen sker inte bara med hänsyn till att ge rätt klimat i byggnaden utan även utifrån den totala mediakostnaden (energi och effekttariffer, returtemperaturer med mera)


Newst.se

Newst.se är en marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella fastigheter. Hos oss är det enkelt att hitta er nästa verksamhetslokal. Marknadsplatsen lanserades 2018 och samägs av 15 högprofilerade fastighetsaktörer genom investmentbolaget SF Invest.

newst

Parkando

Parkando erbjuder parkeringslösningar som reformerar garaget – från en avställningsyta för fordon, till en destination som förenklar människor och företags vardag. Med vår digitala plattform optimerar vi garaget och ser till att fastighetsägaren alltid är i framkant när det gäller förvaltning, hållbarhet och mobilitetstjänster.

parkando

PhytoEnvitech AB

PhytoEnvitech AB åtgärdar förorenad mark och vatten med hjälp av växter. Växterna renar bort alternativt minskar föroreningsläckage. Vi anlägger renande natur- och parkmiljöer. Företaget provtar, ger åtgärdsförslag, åtgärdar och återställer vid avslut.

phyto