easyfairs

Nyheter & Intervjuer

Nyheter & Intervjuer

Här tar du del av det senaste från Fastighetsmässan, artiklar, frågestunder och andra spännande nyheter. 

Luowia utvecklar verksamheten och byter namn till Moderna Återvinningslösningar AB

Det har alltid varit centralt för oss att vår produktlinje består av högkvalitativa, effektiva produkter med bra Skandinavisk design. Produkter och system som hanterar hushållsavfall och hanterar källsorterat material ska se snygga ut , vara användarvänliga för hyresgästen och kunna hanteras tryggt och säkert av servicepersonalen. 

Sedan starten 2016  har vi därför jobbat intensivt med att vidareutveckla och bredda vårt produktsortiment och våra system för effektiv återvinning och avfallshantering. Målet har varit att vi alltid skall kunna erbjuda kunden den bästa skräddarsydda återvinningslösningen. Vi har nu nått en punkt där vi kan ta steget fullt ut i våra ambitioner och manifesterar detta med att byta namn till Moderna Återvinningslösningar AB. Vi kan nu erbjuda våra kunder en projektmodell där vi hanterar alla nödvändiga steg som garanterar att kunden alltid får den optimala lösningen. Modellen innebär att vi hand i hand med kunden hanterar allt från behovsanalys, handlingsplan, besparingskalkyl, offert, detaljprojektering, bygglov och installation till uppstart och service av anläggningar och system. Vi kan också projektera och ge förslag på markarbeten i form av marksten och plattor, staket, planteringar, belysning och så vidare för att skapa en bra utemiljö kring anläggningarna och systemen.  Processen startar alltid med en kostnadsfri behovsanalys och  handlingsplan med lösningsförslag  där vi tydligt beskriver de miljömässiga, användarmässiga och ekonomiska fördelarna med förslaget.

Besök oss på vår monter på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars så berättar vi mer.

Möt MODERNA Återvinningslösningar AB i monter H:05A på Fastighetsmässan

Professionella eldrivna arbetsfordon med litiumbatteri

E-Tron har arbetat med elfordon sedan 1993 och är nordisk generalagent för flertal märken. Idag är E-Tron en stor aktör inom området service av eldrivna arbetsfordon samt utveckling och försäljning av elfordon. 

Grunden för kunskapen och erfarenheten kommer främst från att sköta om eftermarknaden för ett flertal stora brukare av elfordon. En av dem är PostNord som E-Tron arbetat med sedan 1998 och är idag rikstäckande servicepartner för deras elfordon.

- Vår erfarenhet från servicesidan har resulterat i utveckling av eldrivna arbetsfordon tillsammans med fordonstillverkare. Senaste fordonet är PRO Litium där vi ställt kraven att servostyrning, bromsservo och komfortstolar är standardutrustning för att skapa den optimala arbetsmiljön. Som alla våra elfordon har PRO Litium AC motor med högt vridmoment och litiumbatteri i olika storlekar, säger Henrik Gunnarsson, Försäljningschef för E-Tron AB.

Till E-Trons elfordon finns endast moderna litiumbatterier. Fördelarna med litiumbatteri är livslängden och vikten. Litium har drygt 60 % lägre vikt än blybatteri vid jämförbar effekt och livslängden är 4-5 gånger längre. Medan ett blybatteri tar skada (förkortad livslängd) av djupa urladdningar, kan litiumbatteriet utan problem urladdas med full effekt tills det är helt urladdat. Litiumbatteriet har en elektronik som övervakar urladdningen och laddning för att nå ett optimalt uttag av ström. Litiumbatterier är helt underhållsfria och kräver inget underhåll av brukaren.

Tack vare litiumbatteriets effektivitet kan man använda ett batteri med samma effekt och nå längre räckvidd än vad ett blybatteri kan ge. På grund av skillnaden i livslängd och längre räckvidd ger litium en lägre milkostnad, dvs lägre TCO under fordonets livscykel.

Möt E-tron i monter A:18 på Fastighetsmässan

Miele lanserar en ny serie fastighetstvättmaskiner

Miele är ett tyskt familjeföretag som stått för kvalitet och nytänkande, ända sedan starten 1899. Fortfarande är det så att företaget återinvesterar hela 5,5% av sin omsättning i forskning och utveckling.

Miele är känt för högkvalitativa hushållsmaskiner men tillverkar också tvätt- och diskutrusning för professionell användning samt medicinteknisk utrustning. 

På mässan visar Miele upp en helt ny serie tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp avsedda för fastighetstvättstugor. Förutom lägre förbrukning och förbättrad prestanda har stort fokus lagts på optimal användarvänlighet, vilket är viktigt för en god funktion. En intuitiv touch display förenklar användandet med till exempel en lättillgänglig språkvalsfunktion, med bland annat arabiska.

Den nya generationen är utvecklad med ett stort miljöfokus. Förutom lägre förbrukning och lång livslängd är en stor andel av maskinerna tillverkade av återvunnen metall och stor andel av den färdiga produkten återvinningsbar. Intelligent dosering av tvättmedel optimerar och minskar kemikalieanvändningen. Det största och viktigaste miljösteget är att vi nu slutar att tillverka konventionella kondenstorktumlare som förbrukar minst 150% mer energi än en värmepumpstumlare.

Vi menar att vi nu sätter en helt ny standard för professionell tvättutrustning när det gäller funktion, prestanda och kvalitet.

Möt Miele på Fastighetsmässan i monter H:14

Golventreprenören Linotol firar 90 år

Ni firar 90 år som leverantör inom golvlösningar, berätta mer!

- Det stämmer! 1929 grundade Sven Voeler Linotolgolv i Göteborg och sedan dess har företaget vuxit stadigt. Idag finns vi i Norrköping, Stockholm, Malmö, Göteborg och Middelfart i Danmark och erbjuder helhetslösningar inom golv med våra sju affärsområden. Från konstruktion till alla typer av ytbeläggningar, säger Pether Skoglund, marknadschef på Linotol. 

Vad betyder kunden för er?

- ”Kunden i fokus” är den viktigaste av våra ledstjärnor. Kundernas beställningar spänner från golv i butiker, restauranger, sjukhus, skolor till transport & logistikhallar, industrilokaler och tågdepåer. Det är nöjda kunder som lägger grunden för vår tillväxt och framgång. I år kommer vi involvera kunden och marknaden via undersökningar ännu mer för att åstadkomma bästa möjliga kundnytta. Kunden är mycket viktig i vår affärs- och kompetensutveckling.

Hur går det för er?

- Vi har haft en kraftig tillväxt, främst de senaste tre åren och vi ser att den fortsätter. I Norge har vi genomfört ett antal uppdrag och vi utökar vår närvaro där. Vi kommer dessutom att etablera oss i Norrland för att fortsätta utveckla de uppdrag vi har i norra Sverige. I mars kommer en stor nyhet då vi presenterar ett företagsförvärv som ytterligare breddar vårt erbjudande som helhetsleverantör inom golvlösningar.

Vilka utmaningar ser ni framöver?

- Vår enskilt största utmaning är den löpande processen att rekrytera mer personal. Vi jobbar också vidare med branschorganisationerna för att stärka medvetenheten om att anlita seriösa företag i byggbranschen. För att kunna konkurrera på samma villkor krävs att alla i branschen förhåller sig till lagar och föreskrifter. Det gäller såväl arbetsmiljö som avtalsenliga löner. Linotols ingenjörer konstruerar alltid enligt svensk och europeisk standard.

Var kan man träffa Linotol under året?

-Man är förstås alltid välkommen att besöka våra kontor. I närtid kommer vi att ställa ut på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars. Där finns alla våra golvexperter inom nyproduktion, renovering och underhåll av golv.

Till sist, hur ska ni fira?

- Det är inte bestämt ännu men att fira att verksamheten grundades för 90 år sedan ska vi förstås göra tillsammans med vår fantastiska personal som ÄR Linotols framgångsfaktor nummer ett!

Möt Linotol på Fastighetsmässan i monter S:06

Håll koll på hållbarhet

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar om så mycket mer än att förvalta på ett energieffektivt sätt. En tydlig social trend är att många mindre bolag gör avtryck - inte minst inom social hållbarhet. 

På Sweden Green Building Councils kontor i Stockholm tycker sig Evelina Strandfeldt, Marknads- och kommunikationschef, dock se en trend i vardande.

– Ja, ett ökat antal mindre fastighetsägare börjar intressera sig för certifiering. Det ser vi särskilt inom certifieringen Miljöbyggnad. Fler inser att certifiering är en hygienfaktor för att ”framtidssäkra” sitt bestånd. Flera fastighetsägare, speciellt på större orter, vittnar om att hyresgäster ställer krav på certifiering.

Evelina Strandfeldt tror att fler och fler ser certifieringen som en investering i en trygg driftstid och ett kvitto på en bra byggnad att kunna visa upp vid en försäljning.

– Därför ser vi också ett markant ökat intresse från bankerna att ställa krav på certifiering för gröna lån, säger Evelina Strandfeldt.

Varför trappa upp arbetet med hållbarhet?

Förutom den positiva miljöaspekten leder energieffektiva hus till lägre driftskostnader och på lång sikt till mer hållbara kassaflöden. Vinsterna med att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete i och kring en fastighet är många; värdeökning, kostnadseffektivisering och reducerad risk är några exempel. Andra är ökad attraktionskraft bland hyresgäster, långivare och nya, potentiella medarbetare.

Utgångspunkten för allt hållbarhetsarbete är en analys av hur påverkan ser ut utifrån ett trefaldigt perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Utifrån den analysen formuleras en strategi som syftar till att minska den negativa påverkan och samtidigt driva på den positiva.

Länk till artikel.

Hör Linda Kjällén från Sweden Green Building Council tala om de senaste trenderna inom hållbart samhällsbyggande. Scen 2 den 6 mars kl. 10.30

Samverkan nyckeln till en cirkulär byggbransch

Begreppet cirkulär ekonomi har fått en central roll i svensk byggindustri. Branschaktuellt har pratat med Sveriges Byggindustrier och varför det är så viktigt för byggbranschen idag och i framtiden. 

Byggbranschen har länge arbetat med liknande åtgärder, men ändå har begreppet cirkulär ekonomi fått fart på senare år. Delvis på grund av Europeiska kommissionens meddelande M2015/04155/Mm som fortsätter att ge ringar på vattnet.

– Sveriges Byggindustrier jobbar en hel del med cirkulär ekonomi. Byggsektorn är en väldigt viktig del för vägen framåt och har, samt kommer ha, en stor påverkan på miljön. Det är också här som vi kommer in, för att stödja byggentreprenörerna att göra rätt i deras verksamhet, säger Marianne Hedberg, Miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

”Vi måste titta på helheten”

Effektivisering är inget nytt, berättar Hedberg. Det har fått en liten skjuts på senare år, speciellt på grund av kopplingen till miljöpåverkan. Men det är också viktigt att lyfta in andra delar än miljöpåverkan, för att få ett helhetsgrepp om vad cirkulär ekonomi innebär.

– För att lyckas med en långsiktig hållbarhet i samhället måste vi titta på helheten. Vi måste ta tag i alla frågor samtidigt. Det betyder att vi till exempel inte kan rädda klimatet på bekostnad av den biologiska mångfalden, eller tvärt om. Vi måste vara smarta, säger Hedberg och fortsätter:

– Vi måste till exempel också kolla på användning av material både från ett livscykelperspektiv och med aktiva insatser för utfasning av ämnen med oönskade/farliga egenskaper som kan påverka både hälsa och miljö.

Artikel av Branschaktuellt.
Länk till artikel.

Hör Marianne Hedberg från Sveriges Byggindustrier tala tillsammans med Maria Brogren från WSP om cirkulär ekonomi på Fastighetsmässan. Elvacoscenen den 6 mars kl. 14.30

Få grönt ljus för hissen med modernisering

När en hiss varit i drift i cirka 20−25 år behöver den genomgå en renovering. Det är viktigt för att hissen ska fortsätta vara säker att använda och för att undvika oplanerade driftstopp. Det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet är att modernisera hissen. Det innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter det som är trasigt eller inte klarar dagens krav.  

Vid en hissmodernisering byts alla komponenter som förbättrar säkerheten, energieffektiviteten
och utseendet ut. Allt som fortfarande är i gott skick återanvänds, till exempel hisskorg, motvikt, gejder och schaktdörrar. Detta ska jämföras med en nyinstallation, då hisschaktet töms för att ge plats åt ett helt nytt hissystem.

− Att välja modernisering är ingen kompromiss. Tvärtom har man som beställare alla möjligheter att påverka utseendet på hissen. Oavsett om man önskar en modernare design eller vill bevara en unik hiss från början av 1900-talet, säger Pontus Ärlerud, VD för Motum.

Att modernisera hissen är kostnadseffektivt eftersom arbetsinsatsen är cirka 100 timmar lägre än vid installation av en ny hiss. Eftersom så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt.

En studie som hissföretaget Motum tagit fram tillsammans med Chalmers Universitet i Göteborg visar att modernisering kontra nyinstallation minskar belastningen på miljön lika mycket som det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

− Att välja modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan. Om vi ska bidra till en hållbar utveckling enligt FN:s hållbarhetsmål, bör modernisering därför alltid väljas framför nyinstallation, fortsätter Pontus Ärlerud.

Pontus Ärlerud, VD Motum
Möt Motum på Fastighetsmässan i monter L:9 och se mer av deras flexibla och miljövänliga hiss- och portlösningar

"Det krävs mer än ett smart styrsystem"

Vad är en smart fastighet? Mikael Gustafsson från Energieffektiviseringsföretagen ställer tuffa krav och ifrågasätter hur vi idag använder begreppet smart byggnad.

Är en byggnad smart om den läcker en massa värme? Om den har så krångliga system så att driftpersonalen knappt förstår dem? Om den inte själv kan anpassa sig till aktuellt behov? Om inte samtliga system säkert kan övervakas och styras från en central plats?

Det är några av frågorna som Mikael Gustafsson ställer sig när han får frågan: Vad är en smart fastighet? Han menar att smartare fastigheter kräver så mycket mera än ett smart styrsystem. Med bra energitjänster som reducerar energianvändningen och ger mervärden som minskad klimatpåverkan, bättre inomhusklimat, ökat driftnetto med mera kan vi komma på rätt väg. 

– Byggbolagen måste själva utveckla både byggnaden och installationerna lite mer industriellt så att det blir garanterat bra byggnader med låga energibehov, annars är det inte en smart byggnad. En smart byggnad kan inte läcka energi. Att spara energi är inget egenvärde i sig, utan det är mer ett medel att få låg klimatpåverkan, bra inomhusklimat och låga driftkostnader. Det är viktigt att poängtera. Många större fastighetsbolag har energimål, och det är bra i sig, men sluteffekten blir en annan.

Artikel av Branschaktuellt.
Länk till artikel.

Anne Håkansson, docent vid KTH och professor vid UIT, talar om vilken betydelse AI har för fastigheter, städer och samhällen på Scen 2 den 6 mars kl. 12.30

Branden i Skövde väcker frågor om cellplast

Branden i två lägenhetslängor i Skövde i mitten av januari aktualiserar frågan om cellplast som isoleringsmaterial. "Folk ska inte bli rädda att bo i hus som är isolerade med cellplast" säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen till Aftonbladet.

Branden började i en lägenhet men spreds sedan via taket till närliggande hus. Till stor del berodde spridningen på att elden tog sig in i tilläggsisoleringen mellan betongväggarna och plåtskivor.

Det är vanligt att använda cellplast som isolering. Det är en effektiv och billig metod, den klarar hög belastning och är fukttålig. Men den är även lättantändlig och medför att eld snabbt kan sprida sig till andra våningsplan och byggnader.

I Skövde orsakade branden endast egendomsskador, men i London utvecklades branden i Grenfell Tower 2017 till en mardröm där 71 personer miste livet. Även då uppkom diskussionen om användandet av cellplast i svenska fastigheter.

Enligt Skövde Nyheter har en person gripits och anhållits efter storbranden. Polisen arbetar utifrån hypotesen att branden var anlagd.

Länk till artikel.

Lars Brodin, Brandingenjör på Brandskyddsföreningen, talar om branden i Grenfell Tower tillsammans med Ville Bexander på Scen 2 den 7 mars kl. 13.45

Anders Borg framtidsspanar om fastighetssektorn

Vad ser du för utmaningar i Sverige just nu inom den ekonomiska sektorn?

Det bromsar upp under 2019 efter oron på de finansiella marknaderna under hösten. Det finns en rad orosmoment just nu. Trump och handelskonflikten mellan USA och Kina är inte bra. Att Storbritannien är på väg mot Brexit är också komplicerat. De politiska motsättningarna i Frankrike pressar tillbaka reformviljan.

Samtidigt är räntorna låga och kommer att förbli låga. Det finns ingen inflation i Sverige eller i USA och övriga omvärlden. Det behövs inte några stora räntehöjningar från Riksbanken. Det betyder att tillväxten har en del stöd. Fastighetsmarknaden kommer att gå lite sidledes under 2019. Det sker ju en uppbromsning i nybyggnationen.

Sverige har goda förutsättningar för tillväxt. Företagsklimatet är starkt, makroekonomi i god ordning, innovationsförmågan stark och arbetsmarknaden präglas av stabilitet i lönebildningen. Det kan också komma en del strukturreformer. En borttagen värnskatt och förbättrade villkor för personaloptioner gör Sverige mer attraktivt. Kan det också ske vissa avregleringar kring hyresfastigheter och byggnation är det positivt.

Den stora utmaningen är hushållens skuldsättning i kombination med att byggsektorn vuxit mycket snabbt de senaste åren. Sker det en mer allvarlig uppbromsning i världsekonomin kommer det påverka Sverige.

2019 behöver inte bli ett dåligt år, men det sker en avmattning i tillväxten och de finansiella marknaderna kommer nog förbli slagiga.

Fastighetssektorn har utvecklats starkt, vad är din framtidsspaning för fastighetsbranschen?

Fastighetssektorn i Sverige och Norden är väldigt intressant. Det sker nu en mycket snabb urbanisering i hela Norden. Göteborg, Stockholm, Malmö och andra större städer ser en snabb befolkningstillväxt och förutsättningar för att näringslivet ska växa är goda. Arbetsmarknaden är stark och närheten till forskning och utveckling ger ett stöd. Start up-företagen har bra förutsättningar. Tillgången till infrastruktur är en viktig faktor. Det kommer att behöva byggas mera, men det måste ske utan att det finansiella riskerna ökar. Det betyder att det måste ske gradvisa förändringar av regelverket för att det ska bli mindre kostsamt att bygga. Den kanske allra viktigaste är att det blir enklare att bygga på höjden eftersom det sänker kostnaderna, ökar hållbarheten miljömässigt och ger närhet till service och kultur. Fastighetssektorn står inför en väldigt intressant period.

Varför är Fastighetsmässan ett bra forum att mötas på?

Detta är Nordens största fastighetsmässa och är en bra mötesplats där fastighetsbranschen samlas. Jag har deltagit tidigare och det har alltid gett spännande möten och förutsättningar för intressanta diskussioner. Det ska bli jättekul att komma till Fastighetsmässan!

Anders Borg, fd. Finansminister (M), framtidsspanar om fastighetssektorn på Elvacoscenen den 6 mars kl. 09.10

Riksarkitekten om den nya rollen

I den prestigefulla rollen som riksarkitekt åligger uppdraget att inspirera och driva på utvecklingen för att höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Men vad betyder titeln egentligen och vem är människan bakom?

– Jag ser fram emot att arbeta med en fråga som jag verkligen tror på - att arkitekturen är ett kraftfullt verktyg och att arkitektur kan bidra till att lösa samhällets utmaningar (på en nationell nivå). Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med många olika aktörer när vi nu ska gå från ord till handling och genomföra det arkitekturpolitiska målet.

Från landskapsarkitektur till riksprojekt

Helena Bjarnegård påbörjade sin resa som landskapsarkitekt på 90-talet vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och Alnarp och började sedan jobba på arkitektkontor i Göteborg.

– På arkitektkontoret var jag del i team som vann stadsplanetävlingar, fick bostadspris, jobbade med vårdmiljöer och mycket mer. Samtidig fick jag möjlighet att vara gruppchef och att sitta i styrelsen. Där fick jag tidig erfarenhet av styrning och ledning genom att skapa strategier för utveckling och ge förutsättningar för andra att göra ett bra jobb.

Men det var inte förrän hon arbetade för Göteborgs stad som hon fick arbeta med de riktigt stora utvecklingsprojekten. Där arbetade hon med Älvstaden och andra stora stadsutvecklingsprojekt parallellt med mindre projekt i stadens offentliga rum.

Driven av en passion

Det är just omsorgsfullt gestaltade miljöer som driver riksarkitekten i hennes arbete. Bjarnegård berättar om lyckade uppdrag och ledande roller, men de bottnar alla i en slags medmänsklighet, en längtan till att skapa ett hållbart samhälle.

– Jag vill att Sverige återigen ska vara en modig förebild inom arkitektur och att vi med hjälp av arkitekturen ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. För att detta ska kunna ske behöver vi tag i en rad frågor som handlar om både kultur och struktur. Vi behöver arbeta med att sprida kunskap, ta fram ny kunskap genom forskning, sprida goda exempel men även se till att vi jobbar proaktivt med att ta bort hinder för utveckling. Vilka dessa frågor är behöver vi föra en dialog med många om. Men det vi vet redan idag är att vi behöver se över tillämpningen av lagen om offentlig upphandling och utveckla plan och bygglagen.

I skenet av det politiska läget som både har präglat största delen av 2018 tar landet med sig en viss osäkerhet in i det nya året.

– Vi behöver se bredare på frågan om bostäder. Bostäder är en del av stadsbygget där många delar behöver samspela, vi behöver även se stadsplanering som långsiktigt värdeskapande samhällsbyggnad. Nya bostäder i rätt sammanhang och rätt placerade kan skapa nya goda lägen och attraktiva miljöer.

Artikel av Branschaktuellt. 
Länk till artikel.

Helena Bjarnegård talar om arkitektur som ett redskap för att möta samhällsutmaningar på Elvacoscenen den 6 mars kl. 13.30

KONE tar hissmusik till nya höjder

Modern teknik, innovativ design och till och med beteendevetenskap gör pilotinstallationen "Elevator Music Redefined" på Telia Companys huvudkontor i Solna till ett av de första i världen i sitt slag. För Telia och fastighetsägaren Fabegé är det viktigt att skapa ett bra första intryck redan när man kliver in genom entrén till byggnaden. Där spelar hissarna en betydligt större roll än vad många tror. Särskilt i en byggnad med många människor och där flödet är ständigt påtagande.

Den kompletta musiktjänsten innebär att fastighetsägaren, och de som utses till adminstratörer, själva kan sätta samman spellistor som styrs via en app som kan användas dygnet runt oavsett var de befinner sig.

- Vi har tillsammans med KONE och Soundtrack Your Brand, leverantör till själva musiktjänsten, undersökt hur förekomsten av musik, tempot, stil, igenkänning, volym och ljudkvalitet påverkar humöret, platsen, hur vi beter oss och den upplevda tiden i hissen, säger Marcus Lidbeck, Head of Markets Telia Company Division X.

Telia är tillsammans med Spotify delägare i Soundtrack Your Brand och har samarbetat med KONE i utvecklingen av pilotinstallationen i hissarna. I alla KONEs hissar finns också globala SIM-kort där Telias nätverk är ett av de som hissarna kan kopplas upp mot.

KONE har blivit utsedd till ett av världens mest innovativa företag flera år i rad av Forbes. Fastighetsägaren Fabegé utvecklar tillsammans med sina kunder framtidens kontor som skapar engagemang och trivsel. 

Länk till artikel.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabegé, diskuterar tillsammans med Sandra Jonsson från Vasakronan de hetaste trenderna inom hållbar fastighetsutveckling på Elvacoscenen den 6 mars kl. 09.30
Möt KONE i monter R:08

Efter all digitalisering trendar det mänskliga mötet

När världen blir mer digital ökar värdet på allt mänskligt - det som aldrig kan bli digitalt. Nu är det dags att vända blicken mot 2019. Vad måste man känna till när man ska fatta strategiska marknadsbeslut inför året?

2016 var året för digitalisering, 2017 året för artificiell intelligens och 2018 års stora hajp var blockchain. Under 2019 spår Arash Gilan, VD på Viva Media, att den stora övergripande trenden blir mänsklighetens återkomst. Ju mer digital världen blir desto mer ökar värdet på det som inte kan bli digitalt. Även om det kan bli artificiellt är det aldrig mänskligt.

Länk till artikel.

Den 7 mars kl. 13.30 på Elvacoscenen håller Arash Gilan, VD på Viva Media, seminarium om vad digitalisering innebär för fastighetsbranschen.