easyfairs

Seminarieprogram

Onsdag 6 mars

Anna-Karin

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog

Anna-Karin S. Öjerskog är en moderator i världsklass som uppskattas för sin professionalism, energi och förmåga att fånga upp essensen i scensamtalen. Med energi och glimten i ögat lotsar hon scengäster och publik genom programmet. Anna-Karin har lång erfarenhet av ledarskap inom näringsliv och offentlig verksamhet och har fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen.

Stofix Scenen


Scen 2


09.30-10.15

Städer som möjlig drivkraft för en grön ekonomi

Anna Denell och Mia Häggström diskuterar de hetaste trenderna inom hållbar fastighetsutveckling: digitalisering, stadslivet, hälso- och miljöcertifiering, nollenergihus och grön finansiering. Fastighetsbranschen kan ta ledarskap i utvecklingen av en klimatsäker framtid som erbjuder människor ett gott liv.

Anna

 

Anna Denell
Hållbarhetschef
Vasakronan

Mia

 

Mia Häggström
Hållbarhetschef
Fabege

09.15-10.00

Tema byggmaterial

Företrädare för trä, betong och metall diskuterar byggmaterial och klimatsmart byggande.

Susanne

 

Susanne Rudenstam
Kanslichef
Sveriges Träbyggnadskansli

Johan

 

Johan Lindström
VD
Plåt & Ventföretagen

Malin

 

Malin Löfsjögård
VD
Svensk Betong10.45-11.30

Programpunkt presenteras inom kort

10.30-11.15

Branschens populäraste hållbarhetscertifieringar

Sweden Green Building Council är Sveriges snabbast växande hållbarhetsorganisation. Lär dig mer om deras olika certifieringssystem för byggnader och stadsdelar, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Linda och Evelina kommer även berätta om de senaste trenderna inom hållbart samhällsbyggande, som till exempel grön finansiering.

Evelina

 

Evelina Strandfeldt
Marknads- och kommunikationschef
Sweden Green Building Council

Linda

 

Linda Kjällén
Certifieringschef
Sweden Green Building Council12.00-12.45

Programpunkt presenteras inom kort

12.30-13.15

AI i det smarta samhället

Anne Håkansson har över 25 år erfarenhet av forskning inom flera AI-områden. Annes senaste forskning handlar om samarbetande dynamiska distribuerande system med hjälp av resonemangsstrategier, datautbyte och förhandling. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom Artificiell Intelligens-området. AI-teknikerna har blivit mer avancerade, men vilka tekniker finns och hur bra är de? Vilken betydelse har AI för smarta städer och samhällen, samt vilka fördelar och utmaningar kan det medföra? I denna presentation ger Anne sin syn på AI, styrkor och potentiella fallgropar med de olika AI-teknikerna.

Anne

 

Anne Håkansson
Docent vid ICT-skolan, KTH
Professor vid UIT, Tromsö13.30-14.15

Arkitektur - Ett redskap för att möta samhällsutmaningar

Helena

 

Helena Bjarnegård
Riksarkitekt
Boverket

13.45-14.30

Programpunkt presenteras inom kort14.30-15.15

Cirkulär ekonomi - Hur får vi det att hända i fastighetsbranschen?

Det används stora mängder material för husbyggnad och renoveringar i Sverige varje år. Material för flera miljarder kronor. Bara produktionen av detta material ger utsläpp motsvarande uppskattningsvis tre miljoner CO2e per år. Därtill kommer miljöpåverkan i form av användning av farliga ämnen, lokal påverkan vid utvinning med mera. Det finns alltså många skäl att minska materialproduktionen. Olika cirkulära angreppssätt prövas för närvarande i demonstrationsprojekt och det börjar etableras marknadsplatser för återbruk av byggprodukter, men hur får vi det att lossna på riktigt? Vilka hinder måste undanröjas och hur gör vi det? Välkommen till ett seminarium som fokuserar på samverkan och möjligheterna framåt.

Maria

 

Maria Brogren
Chef hållbarhet & innovation
WSP

Marianne

 

Marianne Hedberg
Miljöexpert
Sveriges Byggindustrier

15.00-15.45

Programpunkt presenteras inom kort15.30-16.00

Samarbeta eller dö

I tider av av allt trögare försäljningstakt och försiktigare kunder gäller just nu den dagliga kampen för att finna kunder som ens kan slå till. Om fastighetsbranschen ska kunna sälja önskade volymer krävs förenklade finansieringslösningar, attraktivare priser, samt att ha den mest intressanta produkten. För att skapa en produkt kunden verkligen vill ha krävs större och starkare samarbeten mellan byggherre, arkitekt, reklambyrå, stadsplanerare, PR och mäklare.

En mäklare är inte längre någon som i slutledet bara delar ut prospekt. För att sälja en produkt är det bästa att ha en tidig dialog med en mäklare som är den som träffar slutkonsumenten dagligen. Hör vad Sveriges bästa mäklare anser vara det som krävs för att dina projekt ska sälja slut igen.

Niklas

 

Niklas Berntzon
Mäklare & Partner
Eklund Stockholm New York