easyfairs

Seminarieprogram 7 mars

Seminarieprogram 7 mars

Elvacoscenen

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog

Anna-Karin är har lång erfarenhet av ledarskap inom näringsliv och offentlig verksamhet och har fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen.
ak

Scen 2

Specialprogram

med föranmälan


09.30-10.15

AtteWeiss blå-röda manifest bygger broar mellan blocken

Alla önskar blocköverskridande lösningar på bostadskrisen. Stefan Attefall och Lennart Weiss presenterar hur en sådan kompromiss kan utformas som samtidigt adresserar de viktigaste utmaningarna.

stefan

 

Stefan Attefall

Rådgivare & Föreläsare
Tidigare Bostadsminister (KD)
lennart

 

Lennart Weiss

Kommersiell direktör, Veidekke
Bostadspolitisk debattör (S)

09.15-10.00

Innovationer som förändrar framtiden för fastigheters energieffektivitet

Byggnader ansvarar för 40% av energianvändningen och 36% av koldioxidutsläppen i EU. För närvarande är cirka 35% av EU's byggnader över 50 år gamla. Det finns därmed ett betydande behov att förbättra den nuvarande situationen genom att investera i tenkik som snabbt har en positiv inverkan på både energianvändning och utsläpp. Innovationer inom energieffektivitet är nyckeln till ett säkert, tillförlitligt, prisvärt och hållbart energisystem för framtiden.

Sven-Olof

 

Sven-Olof Husmark

Senior Advisor
Egain Group

08.00-13.00

Utbildning: Energibyggare

Du har väl inte missat att alla nya byggnader i Sverige ska vara nära noll energibyggnader i Sverige om två år?

Gå utbildningen Energibyggare till unikt mässpris på Fastighetsmässan! För yrkesverksamma byggnadsarbetare, installatörer och alla som äger och ansvarar för byggnader.

energi

10.45-11.30

Att driva bostadsbolag i en reglerad marknad

Möt Mikael Granath från det privata bostadsbolaget Willhem som på kort tid vuxit till ett av landets största med cirka 26 000 hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige. Hör honom berätta om hur det är att driva bostadsbolag i det svenska systemet där det finns både möjligheter och begränsningar.

mikael

 

Mikael Granath

VD
Willhem

10.30-11.15

Hur lönsam är egentligen en värmepump?

Värmepumpens lönsamhet beror på flera faktorer, som ofta inte blivit utsagda. Sådana faktorer kan vara kalkylränta, kalkylsikt, energiprisökningar och till exempel om fastighetens mervärde ska räknas in. Klimatet, isoleringsgraden, golvytan och till exempel bergets konduktivitet spelar också in, men dessa faktorer är trots allt enklare att uppskatta.

je

 

Jan-Erik Nowacki

Teknisk expert
Svenska Kyl och Värmepumpföreningen

10.00-12.30

Seminarium: Hissförbundet

Hur höjs värdet på en fastighet genom hissar? Seminariet fokuserar på frågor kring underhåll, tillgänglighet och energi, tre områden där fastighetsägare kan både spara pengar och öka fastighetens attraktivitet.

hiss

12.00-12.45

Social Selling

Hur era medarbetare kan bygga relationer och framtida affärer genom meningsfulla konversationer via LinkedIn.

eva-mia

 

Eva-Mia Westergren

Head of Marketing
Microsoft Sverige

11.45-12.30

Effektiv kompetensutveckling och yrkescertifiering med FAVAL

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren och en av nycklarna till att lösa kompetensbristen är validering. Med hjälp av fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL kan man kartlägga en befintlig eller presumtiv medarbetares kompetens samt ringa in eventuella kunskapsluckor för att därefter skapa effektiva och individanpassade fortbildningsinsatser. Under seminariet diskuterar vi möjligheterna till kompetensutveckling och kvalitetssäkring som FAVAL erbjuder och varför fler arbetsgivare i branschen borde ta chansen att certifiera sina medarbetare.

lena

 
Lena Nyquist

VD, FAVAL Validering AB
Verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
lizzy

 

Lizzy Jämting

HR-partner
Rikshem AB
marie

 

Marie Hallander

HR-direktör
Akademiska Hus

11.00-13.40

Seminarium: Sveriges BostadsrättsCentrum

Halvdag med SBCs experter. De ger råd och tips om hur man bäst bygger om sin bostadsrätt, rättigheter och skyldigheter, samt effektiv och långsiktig förvaltning. För dig som driver, förvaltar eller har ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening.

sbc

13.00-13.45

Digitalisering - Vad innebär det för fastighetsbranschen?

Arash Gilan kommer tala om hur digitalisering berör precis allt. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, kommer även fastigheter digitaliseras?

arash

 

Arash Gilan

VD
Viva Media

12.45-13.30

Över 70 personer dog i branden i Grenfell Tower i London
- Vad hände och hur hindrar vi att det sker här

Brandskyddsföreningen går igenom omständigheterna kring branden i Grenfell Tower och resonerar om vilka åtgärder som krävs i Sverige för att något liknande inte ska kunna inträffa. Bränder med så snabba förlopp och fruktansvärda följder som denna beror ofta på flera olyckliga omständigheter. 

lars

 

Lars Brodin

Brandingenjör
Brandskyddsföreningen
ville

 

Ville Bexander

Brandingenjör
Brandskyddsföreningen

13.45-14.45

Investeringsstödet för hyresbostäder – först slopat och nu tillbaka på agendan?

Hissförbundet bjuder in till en paneldebatt om investeringsstödet för hyresbostäder, som avskaffades när Riksdagen antog Moderaternas och Kristdemokraternas statsbudget för 2019, men enligt Januariavtalet nu ska göras om, koncentreras och effektiviseras. Vi diskuterar med politiker och berörda aktörer om investeringsstödets framtid och dess betydelse för att möta Sveriges akuta bostadsbrist samt brist på tillgängliga bostäder för äldre, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer.

larry

 

Larry Söder

Bostadspolitisk talesperson (KD)
Vice ordförande Civilutskottet
ola

 

Ola Johansson

Bostadspolitisk talesperson (C)
Ledamot Civilutskottet
martin

 

Martin Hofverberg

Chefsekonom
Hyresgästföreningen
daniel

 

Daniel Nyman

Ordförande
Hissförbundet

15.00-15.15

Prisutdelning Framtidens Fastighet

Priset delas ut av Anna Kinberg Batra och Fastighetsmässan
Priset kommer att delas ut till en fastighet som har gjort ett avtryck. En fastighet som ur alla perspektiv har byggts med en stark framtidsvision. Fastigheten är hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i fastigheten. En fastighet som är byggd för framtidens utmaningar.

Nominera en fastighet! Skicka ditt bidrag till petra.wohner@easyfairs.com


15.15-16.00

Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra blev Moderaternas första kvinnliga partiledare 2015, mitt i en extrem tid i både Sverige och omvärlden. Istället för att bli Sveriges första kvinnliga statsminister tvingades hon avgå redan året före valet. Hur leder man förändring när förutsättningarna är svåra och snabbt ändras? Vad kan näringslivet lära av politiken och tvärtom i en stökig och otålig tid?

Möt Anna Kinberg Batra i en av hennes första föreläsningar i livet efter partipolitiken, som bara har börjat.

anna

 

Anna Kinberg Batra

Tidigare Partiledare (M)