press

Mässlogotyp (ladda ner här!)

Användarguide: Använd logotypen tillsammans med taglinen under i största möjliga utsträckning men skippa taglinen om utrymmet begränsar och det blir svårt att läsa den.

Vill du hålla en intervju med arrangören? Kontakta då Jennie Heidenfors, Projektchef:

Tel: +46 (0)31 89 95 42
Mail: jennie.heidenfors@easyfairs.com 

Vill du få en pressackreditering i förväg? Kontakta då Amy Närenborn, Projektkoordinator:

Tel: +46 31 89 41 75 
Mail: amy.narenborn@easyfairs.com