Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

Edvard Schneidler AB / KOLBUS GmbH

Monter X:2

Kontaktuppgifter

16474 Kista 
Sweden

Kontakta Edvard Schneidler AB / KOLBUS GmbH nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com