Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

ÅF

Hur mycket betalar ni per år för att transportera luft?

Förpackningsutvecklings sektionen på ÅF erbjuder expertkunskap inom förpackningsutveckling. För oss är transporteffektivitet en av flera viktiga egenskaper hos en bra förpackning. ÅF har bland annat möjlighet att analysera och föreslå förbättringar kopplat till specifika egenskaper hos förpackningen men alltid med helheten i åtanke.

Kom gärna och prata med oss i montern, vi vill gärna veta mer om era utmaningar!

ÅF kan erbjuda:
- Projektledning av hela eller delar av förpackningsprojekt
- Att vara er förpackningsavdelning när ni behöver det
- Erfarna konsulter på plats vid resursbehov
- Ett bollplank i utvecklingsprojekt
- Specialister
- Inspirerande föredrag eller workshops
- Analys av era nuvarande förpackningar och identifiering av förbättringspotential

Good packaging supports YOUR brand,
ÅF supports YOU

Kontakta ÅF nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com