Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

ISOFOM s.r.l.

Monter F:04B

Kontaktuppgifter

61122 Borgo Santa Maria PU
Italy
www.isofom.it

Kontakta ISOFOM s.r.l. nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com