Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

DS Smith Packaging Consumer

DS Smith Packaging Consumer

Monter X6

Kontaktuppgifter

F-92800 PUTEAUX
France
http://www.dssmith.com/packaging/

Kontakta DS Smith Packaging Consumer nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com