Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

"First Labels"

"First Labels"

Monter A:06

Kontaktuppgifter

LV-3411 Liepaja
Lithuania
liepajaspapirs.lv/en/

Modernt, snabbt och av högsta kvalitet!

Liepajas Papirs är ett av de ledande företagen i den grafiska industrin i Baltikum. Vi arbetar med etiketter och förpackningstryck – full service: design och layout, film och framställning av tryckform, efterbehandling, och leverans till kund. Vi erbjuder ett flertal tekniker: flexografi, screentryck, digitaltryck, folietryck, och relieftryck.

Kontakta "First Labels" nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com