Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

Nefab Packaging Sweden AB

Nefab Packaging Sweden AB

Monter C:10

Kontaktuppgifter

82292 ALFTA
Sweden
www.nefab.se

NEFAB - THE GLOBAL PARTNER FOR COMPLETE PACKAGING SOLUTIONS

Kompletta förpackningslösningar är inte bara Nefabs vision. Det är också vad vi gör. Med lång erfarenhet och bred kunskap designar vi förpackningar som ger största möjliga kostbesparingar.

Produkter

  • Pooling

    Affärslivet blir allt mer komplext. Globalisering, höga kundkrav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande samt lägre marginaler påverkar alla verksamheter – oavsett industri. Nefab Pooling är ett effektivt verktyg för dig som vill skapa ökad lönsamhet genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Med Nefab Pooling hyr du returförpackningar, direkt från oss. Vi har skapat ett strategiskt nätverk av lager över hela Sverige och Europa, som säkerställer närhet och snabba leveranser till just din verksamhet. Fördelarna är många: du slipper att låsa kapital samtidigt som du minimerar materialförbrukning och koldioxidavtryck. Med vår hjälp kan du också tydligt redovisa förpackningarnas ursprung och miljöpåverkan, för ökad konkurrenskraft i affären.

    http://www.nefab.com/sv/sverige/pooling/

Kontakta Nefab Packaging Sweden AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com