Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

Normapak AB

Normapak AB

Monter C:05

Kontaktuppgifter

22100 Mariehamn
Sweden
www.normapak.se

Normapak erbjuder finska, baltiska och ryska förpackningar i hård plast och bleckplåt.

Sortimentet omfattar burkar, hinkar, flaskor och dunkar upp till 30 L.

Kontakta Normapak AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com