Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

PEFC

PEFC

Monter B:01

Kontaktuppgifter

3994DG Houten
Netherlands
www.pefc.se

PEFC är en internationell märkning för hållbart skogsbruk, papper, kartong och trä.
PEFC-etiketten ger en försäkran om att papper och trävaror kommer från hållbart skogsbruk. Använd papper och trävaror med PEFC-etiketten och bidra till ett hållbart skogsbruk i hela världen.

Kontakta PEFC nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com