Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

BioBag Sverige

BioBag Sverige

Monter J:14

Kontaktuppgifter

68534 Torsby
Sweden
www.biobagworld.com

BioBag är ett världsledande företag inom utveckling, produktion och marknadsföring av biologiskt nedbrytbara och komposterbara förpackningsmaterial och filmer enligt den europeiska normen EN-13432

Kontakta BioBag Sverige nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com