Packaging Innovations Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The exclusive event for branded & inspirational packaging

Göteborgstryckeriet Box & Display

Göteborgstryckeriet Box & Display

Monter B:12

Kontaktuppgifter

43132 MÖLNDAL
Sweden
www.gbgt.se

Söker du speciallösningar i kartong och wellpapp ska du kontakta oss. Lådor och ställ eller vad du än kan tänka dig (tänk gärna utanför ramarna), enkla eller komplicerade. Ett fåtal digitaltryckta exemplar för ett enstaka tillfälle eller långa serier för landsomfattande kampanjer. På papper eller andra material. Ingenting är omöjligt.

Vi har den senaste cad-tekniken och vi har lång erfarenhet av design och konstruktion. Innan du trycker får du antingen se din trycksak i en virtuell 3D-värld eller i fysisk form.

Kontakta Göteborgstryckeriet Box & Display nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com