Label & Print Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging printing, labeling & converting
läkemedelskonferens

Serialisering– hur påverkas läkemedelsförpackningar av EU direktiv 2011/62/EU?

Europaparlamentet antog 2011 ett övergripande EU-direktiv med syfte att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga distributionskedjan. De nya kraven på en unik 2D-kod, serialisering, på varje läkemedelsförpackning ska göra läkemedelskedjan, från tillverkning via distribution och apotek till patient, säkrare då information från förpackningarnas 2D-koder lagras i en databas och förpackningarnas äkthet kommer att kunna kontrolleras mot databasen. 

Hur ser den nya lagstiftningen ut? Vad innebär detta för läkemedelsbranschen? Förpackningsbranschen? Vad krävs i praktiken? 

Vem ska delta?
Du som arbetar på apotek eller med förpackningar, etikettering och märkning, regulatory affairs, distributörer, tillverkare inom läkemedelsbranschen

piller
Svenska Allen
Eason Pac

Datum: 5 oktober 2016
Tid: 09.30 - 12.00 (Fika serveras från kl. 09.00)
Konferensrum: E6, Kistamässan
Pris: Kostnadsfritt!

Program

09.30-10.15 - Anci Qvarnström, EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar;

  • Bakgrund och EU lagstiftning
  • Det pan-europeiska systemets arkitektur och funktion
  • Implementering - vad som krävs av olika aktörer
  • Utmaningar
  • Tidsplaner och status
  • Frågor

10.15 - 10.45 - Åsa Brümmer, Quality Director, Quality Assurance, Environment and Security, Tamro.

10.45-11.00 - Kaffepaus & fika                  

11.00-11.30 - Magnus Folcke, VD, Svenska Allen.    

11.30-11.45 - Christian Stief, Market Manager, Mettler-Toledo
Lösningar för Track & Trace

11.45-12.00 - Diskussion