Label & Print Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging printing, labeling & converting
 • VD
 • Inköpsansvariga
 • Förpackningsansvariga
 • Förpackningsdesigners
 • Lageransvariga
 • Produktionschefer
 • Fabrikschefer
 • Logistikansvariga
 • Supply Chain Managers
 • Printchefer
 • Printköpare/Printspecialister
 • Kreativa chefer
 • Varumärkesansvariga
 • Ettikettchefer och specialister 

 • Livsmedels- och dryckesindustri
 • Läkemedelsindustri
 • Kemisk industri
 • Förpackningsindustri
 • Verkstadsindustri
 • Övrig tillverkningsindustri
 • Transportindustri
 • Reklam- och marknadsföringsindustri

Mässan är en ren fackmässa och endast öppen för representanter från näringslivet och offentlig sektor. 

 

Mässan riktar sig till inköpare och beslutsfattare som befinner sig i en aktiv köpprocess. Hit kommer besökaren för att hitta den allra senaste tekniken inom digital och konventionell tryckning, märkningsutrustning, aktiva och intelligenta förpackningar, 3D-tryck - men framförallt för att möta nya och gamla leverantörer för att göra affärer.