Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Tepro Machine & Pac System AB

Tepro Machine & Pac System AB

Monter M:13

Kontaktuppgifter

68534 TORSBY
Sweden
www.tepro.nu

Utveckling - produktion - försäljning av:
Blisterpack - maskiner och material, GREENPACK System
UNIGRIPPER vakuumlyftverktyg - Intelligent vacuum

Produkter

Kontakta Tepro Machine & Pac System AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com