Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Njörd AB

Njörd AB

Monter A:03B

Kontaktuppgifter

11641 STOCKHOLM
Sweden
www.njord-pack.se

Kontakta Njörd AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com