Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

nord emballage & Packnews.com Packbridge Nordisk Bioplastförening

Monter J:12B

Kontaktuppgifter

26270 STRÖVELSTORP
Sweden
www.n-e.nu

Kontakta nord emballage & Packnews.com Packbridge Nordisk Bioplastförening nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com