Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Daklapack Europe

Daklapack Europe

Monter D:12

Kontaktuppgifter

8218MA Lelystad
Netherlands
www.minigrip.nl

Kontakta Daklapack Europe nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com