Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

NMH Packaging AB

NMH Packaging AB

Monter E:02

Kontaktuppgifter

44637 ÄLVÄNGEN
Sweden
www.nmhpackaging.se

NMH Packaging AB är ett renodlat strappingbolag med focus på bandning,
emballering och kringutrustning.

Med 30 års erfarenhet har NMH producerat och sålt emballageband till ett
flertal av Europas större strappingaktörer.

NMH har Nordens bredaste strapping-sortiment och en egen serviceorganisation,
som alltid ställer upp till 100%.

Under årens lopp har en mycket stor kunskapsbank kunnat byggas upp, då flera
av branschens mest erfarna
personer finns tillsammans på NMH och kan erbjuda Er de optimalt ekonomiska
och tekniskt bästa lösningarna.
Utbildning ingår som ett naturligt erbjudande till såväl liten som stor kund.

Produkter

  • Itatools

    ITA-24 är en ny utvecklad serie av batteridrivna verktyg för plastband. Panelen ger dig möjlighet att välja mellan 3 inställningar. Manuell, halvautomatisk och helautomatiskt.

    www.itatools.it

Kontakta NMH Packaging AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com