Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Packmarknaden

Packmarknaden

Monter J:10

Kontaktuppgifter

17106 Solna
Sweden
www.packnet.se

Sveriges ledande branschtidning inom Förpackningsområdet, tillika enda officiella partner till Empack.

Kontakta Packmarknaden nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com