Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Boardic AB

Boardic AB

Monter D:05

Kontaktuppgifter

60228 NORRKÖPING
Sweden
www.boardic.com

FÖRPACKNINGAR OCH SKIVOR FRÅN HELA VÄRLDEN

Boardic är ett internationellt förpackningsföretag med trä och träbaserade skivor som huvudråvara i våra lösningar. Standardprodukt eller speciallösning? Låt oss rita och konstruera ert emballage!

Välkommen till Boardic. När träförpackningar känns naturligt.

Kontakta Boardic AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com