Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Finnvacum Sverige AB

Monter G:13

Kontaktuppgifter

12118 Johanneshov
Sweden
www.suomen.se

Suomen Verpackungs AB är ett av Sveriges starkaste och mest pålitliga företag inom förpackningsindustrin. Som dotterbolag till Finnvacum Oy AB (marknadsledande på den finska marknaden) kan "Suomen" erbjuda ett stort antal olika material och maskiner. Allt detta för kunna hitta den optimala förpackningslösningen för varje enskild kund, liten som stor.

Inom företagsgruppen disponerar Suomen över två fabriker som producerar vakuumpåsar och en fabrik som producerar film till djupdragnings- och flowpackmaskiner. Bolaget kan dessutom erbjuda ett stort antal olika tråg och bägare. På maskinsidan samarbetar Suomen med många av de största maskintillverkarna som finns att tillgå på marknaden. Till detta besitter företagsgruppen en egen serviceavdelning med stor kompetens och mångårig erfarenhet av att serva och reparera förpackningsmaskiner.

Suomen Verpackungs AB erbjuder med andra ord en helhetslösning på ditt förpackningsproblem. Genom att kunna leverera maskiner, ta fram exklusiva och snygga förpackningar och serva och reparera maskinerna vid eventuella problem är Suomen en garanti för en lyckad förpackningslösning.

Kontakta Finnvacum Sverige AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com