Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Skanem Skurup AB

Skanem Skurup AB

Monter K:04

Kontaktuppgifter

27423 Skurup
Sweden
www.skanem.com

Kontakta Skanem Skurup AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com