Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Swestrap AB

Swestrap AB

Monter C:14

Kontaktuppgifter

58005 Linköping
Sweden
www.swestrap.se

Swestrap AB tillverkar ett heltäckande sortiment av packband i flera material och dimensioner. För rationell hantering erbjuder vi allt från handbandningsverktyg och bandningsmaskiner till helautomatiska anläggningar för bandning av ert gods.

Kontakta Swestrap AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com