Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Pyroll Oy

Pyroll Oy

Monter F:13

Kontaktuppgifter

00021 LASKUTUS
Finland
www.pyroll.com

Vår företags verksamhet är uppdelad i tre affärsområde: förpackningar, papper partihandel och förädlingsavtal.
Den mest signifikanta produktgrupper är kartongförpackningar, laminat , påsar och säckar samt värmeförsäglingsbara lock och banformiga materialer.

Produkter

Kontakta Pyroll Oy nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com