Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Interwell AB

Interwell AB

Monter E:03

Kontaktuppgifter

61135 NYKÖPING
Sweden
www.interwell.se

Emballagetillverkare i samverkan

Hur
Kundanpassning med hög servicegrad
och flexibilitet
Vad
Möjlighet till kompletta logistiklösningar
- packning, lagring och distribution
Var
Vi finns i Skurup, Motala, Nyköping
och Mariestad


Fråga oss – det finns bara möjligheter!
Egen tillverkning
• Unik patenterad hårdhärdad well
• Well
• Plastwell
• Träemballage
• Solidpapp/kartong
• Displaymaterial
Lagerförda
produkter
• Kontorsmaterial
• Förbrukningsartiklar
• Arbetskläder/handskar
• Saneringsmaterial
Tjänster
• Konstruktioner
• Lagerlösningar
• Legopackningar
Unik förpackningar som är hård på utsidan men
mjuka på insidan - med samma material

Kontakta Interwell AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com