Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Honeycomb Cellpack A/S

Honeycomb Cellpack A/S

Monter E:21

Kontaktuppgifter

DK-8881 Thorsø
Denmark
www.cellpack.dk

Honeycomb Cellpack A/S utvecklar och producerar stötdämpande och fixerande förpackningar baserade på Honeycomb/Bikaka.

Emballagen har framställts av naturprodukter och är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och komprimerbara.

Honeycomb Cellpack A/S har 20 års erfarenhet av att designa, utveckla och producera miljöriktiga förpackningar till stötdämpande och fixerande av produkter under transport.

Emballagen är 100 procent återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. De kan komprimeras upp till 75 procent, vilket håller omkostnaderna för våra kunder nere i samband med lagring och transport.

www.honeycomb-cellpack.com/sv

Produkter

 • Honeycomb Cellpack - Honeycomb/bikake plattor

  Honeycomb (Møllecell/bikake-plattor)

  Våra huvudsakliga produkter är honeycomb/bikake-plattor (på dansk Möllecell). Vi framställer plattorna av papper, kraftliner eller testliner, som omsluter en kärna med en bikakestruktur – därav namnet bikaka/honeycomb. Kärnan och omslaget har limmats samman med ett vattenbaserat, biologiskt nedbrytbart lim, så den färdiga produkten är 100 procent återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart.

  Bikakestrukturen och det sätt som honeycomb/bikake-plattorna har byggts gör förpackningsplattorna lätta och starka. Styrkan beror på två faktorer; tjockleken på fodret och på hur tät kärnan (bikakestrukturen) är.

  Vi kan tillverka plattorna med olika kvaliteter på linar, men normalt är det mellan 125 och 750 gram per m2. På liknande sätt är kärnan (bikakestrukturen) med olika avstånd – normalt mellan 10 till 20 millimeter. Höjden på bikake-plattorna kan variera från mellan 10 till 110 millimeter. Våra förpackningsdesigners har stor erfarenhet av materialval så produkten får precis de egenskaper som våra kunder efterfrågar.

  Honeycomb/Bikake-plattorna skärs till efter de mått kunden önskar och har behov för.

  http://www.honeycomb-cellpack.com/sv/om-vores-prod...

 • Honeycomb Cellpack – Öppen Cell

  Honeycomb Cellpack A/S tillverkar även förpackningar med öppna celler. Det är en stötdämpande förpackningsprodukt som kan användas som fyllnadsmaterial vid buffertzoner och utjämning i lådor och på pallar.

  Den öppna cellen kan förväxlas i sin likhet med honeycomb/bikakan, men den har framställts på ett helt annat sätt, så att den förblir formstabil utan att limmas fast på papper eller kraftliner.

  Öppna celler kan användas på olika sätt i paketeringsfasen och är lätta att skräddarsy eftersom de kan brytas av till passande storlekar. Vi kan leverera denna produkt i en mängd olika standardstorlekar eller efter specifika mått och önskemål.

  Vi tillverkar Öppna celler i olika tjocklekar – från 12 till 100 millimeter.

  http://www.honeycomb-cellpack.com/sv/om-vores-prod...

 • Miljövänligä förpackningar

  Miljövänligä förpackningar

  Honeycomb Cellpack A/S tillverkar uteslutande miljövänliga förpackningar som är baserade på naturprodukter och som därför är biologiskt nedbrytbara.

  Honeycomb Cellpack förpackningar är tillverkade av pappersmaterial som bryts ned snabbt om de inte återanvänds. Förpackningar baserade på papper bryts ned under loppet av några få månader – naturligtvis beroende på hur pass kraftigt pappret är. Du kan läsa mer om nedbrytningstider här på Håll Danmark Rent. (på dansk)

  Vi har märkt av ett ökande intresse och medvetenhet om miljövänliga förpackningar – både hos våra kunder och hos våra kunders kunder; slutanvändarna som måste avyttra förpackningarna. Att våra förpackningar kan komprimeras med upp till 75 % – är ytterligare en fördel för både miljö och ekonomi.

  Våra förpackningar ersätter ofta oljebaserad Expanderad Polystyren (EPS).

  http://www.honeycomb-cellpack.com/sv/om-vores-prod...

Kontakta Honeycomb Cellpack A/S nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com