Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Elanders Sverige AB

Elanders Sverige AB

Monter C:16

Kontaktuppgifter

10637 Stockholm
Sweden
www.elanders.se

Elanders är en global tryckerikoncern med produktionsanläggningar i nio länder. I Sverige finns vi representerade på flera orter. Vi erbjuder produktion av trycksaker samt relaterade tjänster och verktyg, vilket innebär att vi hjälper våra kunder med allt från layout och materialval till produktion, lagerhållning och distribution. Företaget grundades 1908 av Otto Elander, Nils Hellner och Emil Ekström. Vårt huvudkontor ligger i Mölnlycke utanför Göteborg. Elandersaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Kontakta Elanders Sverige AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com