Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Christer Nöjd AB

Christer Nöjd AB

Monter G:09

Kontaktuppgifter

74622 BÅLSTA
Sweden
www.nojd.com

Helhetslösningar inom emballage!

Nöjd AB erbjuder förpacknings- och emballagelösningar, främst inom transportemballage. Vi är totalleverantör och bistår i hela förpackningskedjan från förbrukningsmaterial via maskiner och service till lagerhållning.

Nöjd AB präglas av personligt engagemang för kunder och samarbetspartners. Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som möter och matchar kundens behov. Idag är Nöjd AB ett av landets ledande fristående grossistföretag inom transportemballage och omsätter 110 miljoner krono

Kontakta Christer Nöjd AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com