Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Agenturum Nordiska AB

Agenturum Nordiska AB

Monter G:16

Kontaktuppgifter

42132 Västra Frölunda
Sweden
www.agenturum.se

Agenturum Nordiska skall på den svenska och norska marknaden aktivt bidra till kundernas produktionseffektivitet. Detta skall göras med förstklassiga förpackningsmaskiner, närhet till service och hög kompetens hos företagets anställda.

Kontakta Agenturum Nordiska AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com