Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

TechMedia A/S

TechMedia A/S

Monter G:14

Kontaktuppgifter

DK-2600 Glostrup
Denmark
www.techmedia.dk

Kontakta TechMedia A/S nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com